Program razvoja podeželja 2014-2020

Matic Golavšek s.p. je prejemnik sredstev programa razvoja podeželja (PRP) v obdobju 2014 – 2020

EVROPSKA-KOMISIJA-LOGO

LAS SSD: Obnova kulturne dediščine Golavškov mlin

Trajanje: september 2020 – september 2021

Cilj operacije je obnova lokalne kulturne dediščine v prvotno obliko in okolju prijaznimi materiali. Golavškov mlin je edinstven v lokalnem prostoru in najbolj primeren za prenos znanja na mlajše rodove. Obnovili bomo streho, stabilizirali stavbo ter obnovili kletne prostore. V teh prostorih bomo skupaj z partnerji v drugi fazi izvajali programe izobraževanj. V istem prostoru bo tudi prostor za lokalno rokodelsko društvo, kjer bodo izvajali stare obrti pletenja, kvačkanja itd. Dolgoročni cilj je izvajanje vseh vrst izobraževanj na mlinu, ki bodo lahko tudi večdnevna. V gornjih prostorih bomo dolgoročno omogočili tudi nastanitvene prostore.

Operacija se bo pričela izvajati julija 2020, kjer bomo naprej opravili obnovo mlina. Streha, zamenjava dotrajanih stropnikov, obnova ometa, izvedba kanalizacije, izvedba estrihov v kleti, obnovitev stropa, sanitarij, ureditev sobe za društva, čitalnico, izobraževanja, druženje, prenos znanja med generacijami.

Nato pričnemo skupaj z partnerji pripravljati promocijo projekta ter obveščanje javnosti o izvedbi programov. Izobraževanja bodo potekala na UPI Žalec in v mlinu , kjer imajo mrežo prebivalcev občin ki so ciljna publika. S tem pridobimo vse občine LAS. Vsebina predavanja bo prilagojena glede na strategijo Las-a. Ena tema bo za brezposelne mlade in tiste brez izobrazbe, bralna pismenost, varstvo okolja, medgeneracijsko povezovanje, svetovanje za znanje in karierni razvoj. V mlinu bo prostor namenjen za prenos znanja stare obrti med generacijami.

Cilji:

Novo delovno mesto: 1
Novo partnerstvo: 1
Nova izobraževanja in usposabljanja: 6
Vlaganje v infrastrukturo: 1
Število vključenih ranljivih skupin: 18
Prenos starih obrti na mlade: 1

Skupna vrednost operacije je 54.973,92 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP znaša 39.995,03 EUR (56%).

Partnerja operacije sta Matic Golavšek, s.p. in UPI Ljudska univerza Žalec.