Splošni pogoji zbiranja, obdelave in hrambe osebnih podatkov.


Upravitelj

Upravitelj podatkov je Matic Golavšek s.p., Šešče pri Preboldu 6, 3312 Prebold.


Soglasje

Osebne podatke, ki jih uporabniki posredujejo, so obdelani z njihovim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na Splošni uredbi EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in Zakonom o varovanju osebnih podatkov.


Rok hrambe podatkov

Osebni podatki uporabnikov se bodo hranili ves čas delovanja spletne strani golavskov-mlin.si, oziroma do preklica s strani posameznega uporabnika, za katerega se podatki hranijo in ki bo zahteval njihov izbris. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.


Pravica do vpogleda v osebne podatke

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva vpogled hranjenih osebnih podatkov. Izpis osebnih podatkov bo uporabnik prejel na svoj e-poštni naslov. Uporabnik lahko tudi zaprosi za popravek, spremembo ali izbris podatkov.


Pravica do preklica soglasja

Svoje soglasje za uporabo zgoraj naštetih podatkov lahko uporabnik kadarkoli prekliče s pisnim zahtevkom na naslov Matic Golavšek s.p., Šešče pri Preboldu 6, 3312 Prebold ali po elektronski pošti info@golavskov-mlin.si. Umik soglasja se bo upošteval od časa zahtevka naprej in ne bo vplival na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil zahtevek poslan.


Pravica do izbrisa osebnih podatkov

V skladu s 17. členom Uredbe (EU) 2016/679 lahko uporabnik zahteva popoln izbris, popravek ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Izbris lahko uporabnik zahteva s poslanim pisnim zahtevkom na zgoraj naveden naslov ali po elektronski pošti. Upravitelj mora na zahtevek odgovoriti najkasneje v enem mesecu od prejema zahtevka.


Izjava o skrbnem ravnanju

Osebnih podatki so skrbno varovani v skladu s Splošno uredbo EU o varovanju osebnih podatkov in Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.